Модулна ТТ среща 2014, София

 

В подкрепа на инициативите за популяризиране на железопътния моделизъм в България

Сдружение Клуб Железопътен моделизъм – България съвместно с Клуб БГТТ и  www.railwaypassion.com 

и с любезната помощ на Министерство на отбраната и Национален военноисторически музей- София

Организират:

Модулна ТТ среща на железопътните моделисти 2014 г.

Срещата ще се проведе от 13 до 15.06.2014 г. в Национален военноисторически музей- София

Ще бъде изградено трасе по FREMO стандарт в мащаб ТТ, както и експозиция от исторически и военен железопътен подвижен състав.

Карането по модулното трасе ще бъде съгласно FREMO стандартите, нормите и добрите практики.

 

Срещата се организира по случай Международния ден на бащата и може да бъде посещавана от граждани на 14.06.2014 в рамките на работното време на музея 10:00-18:00ч.

 

Подробности за срещата

 

Модули в Мащаб:

ТТ (1:120). Изисква се 90% от модулите да бъдат със завършен ландшафт

 

Място:

София, България

Национален Военноисторически музей- София

България

1505, гр. София

ул. Черковна 92.

 

Тема:

 Парна, дизелова и електрическа тяга, военни влакове.

 

Епоха:

III- VI

 

Коефициент на модeлно време:

3,5

 

Подвижен състав:

Пътничеки, товарни и военни композиции отговарящи на епохата

 

Изграждане на трасето:

13.06.2014 - 10:30 ч. начало на изграждането.

10:00-10:30. Среща пред музея и раздаване на баджове.

10:30 - 11:30 внасяне на модули на територията на музея.

11:30- 12:30 подреждане на трасето

13:00-14:30 нивелиране на трасето и проверка за равнинност на преходите между модулите с тестови вагон.

14:30- 15:00 изграждане на LocoNet мрежа. Поставяне на LN Box и кабели. Инсталиране на захранващи кабели към гарите за 220V.

15:00-16:00 захранване на трасето, инсталация на бустери, централа, 16 V. Проверка за поляритетите между модулите с тестер. Проверка за наличие на напрежение по всички коловози и участъци на трасето.

16:00-16:30. Инсталиране на телефонна централа и телефони по гарите. Инсталиране на часовник за моделно време.

16:30-17:00 поставяне на заграждения

16:30-17:30 тестване на трасето с подвижен състав. Подреждане на подвижен състав в началните точки на разписанието.

17:30- 18:30 проверка на DCC адреси на локомотиви и FRED устройства. При необходимост конфигуриране.

 

Разглобяване на трасето 15.06.2014, 12:00-15:00.  ч.

 

Движение по график на подвижния състав:

14.06.2014: 10:00- 21:00

15.06.2014: 10:00-12:00

 

Регистрация и Информация:

Крайният срок за регистрация на участниците с модули е 13.04.2014 с предоставен AutoCAD чертеж на модулите.

Моля регистрирайте се във FreDL: http://www.grischan.org/fredl/login.php или http://www.fktt-module.de/de/node/172

или пишете на Емил Чаушев emilchaushev@yahoo.com или club@railwaymodellingclub.com

Мобилен телефон: +359 87 8200478 или +359 88 2203607

 

Крайният срок за регистрация на участниците с модели е 20.04.2014. Всеки модел , който ще се излага във витрина трябва да бъде придружен с историческа информация за модела!

 

Планиране:

План на трасето

Начални позиции

Крайни позиции

Влакови разписания

Локомотивни разписания

Разписания на гарите

Мотриси

 

Граф - главна линия

Граф - клонова линия

Съкращения:

MT - Военен Влак; ET- Експресен влак; FPT - Бърз влак; PT - Пътнически влак; FT: Товарен влак; EFT - Директен товарен влак; АТ - Атракционенн влак

 

Настаняване:

Ще бъде осигурен хотел след срока за регистрация на всички заявили.

 

Храна:  

За всички участници ще може да се ползва бар-кафето на музея за кафе, напитки, сандвичи и др.

При заявка могат да се заявят предварително пакети за обяд в бар-кафето на музея.

Обща Вечеря ще се проведе в резервиран ресторант на 13.06.2014. Ориентировъчна цена 20 лева.

 

Как да стигнем:

Карта: 


Вижте по-голяма карта


Anreise mit Auto с кола

 

1. От Магистрала А1(Тракия): Карайте по цариградско Шосе и се отклонете в дясно посока Подуяне. На втория светофар завийте на ляво по Черковна. Музеят се намира в началото на улицата.

2. От магистрала А2 (Хемус): Карайте до гара Подуяне. На светофара завийте наляво. На третия светофар музея се намира вляво.

3. От магистрала А7 (Люлин) и Калотина: Карайте до/по бул. Европа. Карайте до гара Подуяне. На третия светофар музея се намира вляво.

 

Anreise per ÖPNV с влак

От централна гара София: вземете автобус 305, 413

От Гара Подуяне: Вземете автобус 305, 413 или трамвай 20, 23

 

Anreise mit Auto градски транспорт

Автобуси:9,72,120, 305, 413

Трамваи: 20, 23

Ц Е Н И

НА ПРЕВОЗНИТЕ ДОКУМЕНТИ  ЗА ПЪТУВАНЕ С ОБЩЕСТВЕНИЯ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ВИД НА ПРЕВОЗНИЯ ДОКУМЕНТ

   ЦЕНА /лв./

  1.

  КАРТИ

1.1

За еднократно пътуване

  1,00

1.2

 

За еднократно пътуване, продаван от водача

  1,00

1.3

 

За еднократно пътуване, издаван от автомат в тролейбусите и трамваите

  1,00

1.4

 

За еднократно пътуване, издаван от автомат на входовете на метрото или от касиер в каса на „Метрополитен” ЕАД - за метро

  1,00

1.5

 

За еднократно пътуване, издаван от стационарен автомат

  1,00

1.6

 

Електронна карта за десет еднократни пътувания за един пътник, зареден в електронна карта, за трамваи и тролейбуси

  8,00

1.7

 

Електронна карта за десет еднократни пътувания, зареден в електронна карта, за метро

  8,00

2.

 АБОНАМЕНТНИ КАРТИ ПО

 РЕДОВНА   

 ТАРИФА 

Персонализирани

Неперсонализирани

2.1

 Еднодневна -  за всички линии

                                      4,00

2.2.

 Карта с талони за десет еднократни

 пътувания за     един пътник

                                      8,00

2.3

 Месечна - за една линия наземен транспорт

  23,00

  28,00

2.4

 Месечна - за метро

  35,00

  42,00

2.5

 Месечна - за всички линии

  50,00

  60,00

2.6

 Тримесечна - за всички линии

130,00

156,00

2.7

 Шестмесечна - за всички линии

255,00

306,00

2.8

 Годишна /дванадесет месеца/ - за всички

 линии

500,00

600,00

2.9

Карта за еднократно пътуване, продавана от контрольор по редовността на пътниците

                                 20,00

2.10

Карта за нетаксуван пътник с Електронна карта в тролейбуси и трамваи

                                   1,00

ВИД НА ПРЕВОЗНИЯ ДОКУМЕНТ

   ЦЕНА /лв./

3.

 АБОНАМЕНТНИ КАРТИ ПО    

 ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА ТАРИФА

персонализирани

 Един месец  

 всички  

 линии

Един месец една линия /от  наземен транспорт или от метро/

3.1

Лица, получаващи пенсия при условията на гл.VІ от КСО, навършили възраст по чл.68, ал.1-3 от същия кодекс

 26,00

11,00

3.2

Студенти

 21,50

  9,00

3.3

Докторанти

 35,00

16,00

3.4

Ученици

 

 

 

ученическа карта

 20,00

  9,00

 

ученическа карта за един месец всички линии, по чл.29 т. 8 от наредбата

 10,00

-

3.5

Ученици от специализирани институции за предоставяне на социални услуги за деца и СУПЦ по чл.29, ал.1, т.9 от наредбата

   5,00

-

3.6

Спасители на ПКСС

 21,00

-

3.7

Членове на семейства /съпруг; съпруга/ на работници и служители на ГТ

 26,00

-

3.8

Хора с увреждания с намалена работоспособност: 

 

 

 

от 50% до 70,99%

 20,00

-

 

от 71% до 90%

   6,00

-

 

над 90% без право на чужда помощ

   6,00

-

 

над 90% с право на чужда помощ, ползващ придружител/и/

   8,00

-

 

над 90% с право на чужда помощ, неползващ придружител/и/

   6,00

-

3.9

Хора с увреждания до 18 годишна възраст с 50% и над 50% вид и степен на увреждане

   6,00

-

3.10

Приемен родител по чл.29, ал.1, т.10 от наредбата

   6,00

-

3.11

Лица над 68 години

   8,00

-

3.12

Лица по чл.29 т.14 от наредбата

   0,00

-

3.13

Куче-водач

   0,00

-

4.

АБОНАМЕНТНИ КАРТИ – ГОДИШНИ ЗА ВСИЧКИ ЛИНИИ

4.1

Ветерани от войните

   0,00

4.2

Военноинвалиди и военнопострадали

   0,00

4.3

Държавни служители по чл.209 от ЗМВР

   0,00

4.4

Държавни служители по чл.80 от ЗДА „НС”

   0,00

4.5

Лица по чл.29 т.13 от наредбата

 280,00

4.6

Лица, наградени със званието „Почетен гражданин на София”

   0,00

4.7

Деца до 7 годишна възраст

   0,00

 

Електронен носител - 2.00лв.